Wie kan bij ons terecht?

Mensen die erkend zijn als 'persoon met een handicap'.

Mensen die niet erkend zijn als ‘persoon met een handicap’, maar om uiteenlopende redenen binnen De Wroeter Activiteitenboerderij het beste antwoord vinden op hun vraag naar ondersteuning.  Dit noemen wij ‘arbeidszorg’.  

 

Wij werken dus met een heterogene doelgroep.
D.w.z. mensen met een psychiatrisch verleden, een lichte/matige fysieke of mentale beperking, een niet aangeboren hersenletsel, mensen die een rustpunt zoeken in hun leven enz.

Gemeenschappelijk echter is de nood aan zinvolle arbeid of daginvulling: iets zinvol kunnen doen met de initiële (arbeids)vaardigheden en mogelijkheden die aanwezig zijn.