Begin jaren tachtig: mensen met een handicap die begeleid worden in leefgroepen en gezinnen door de dienst ‘Open Thuis’ vragen naar zinvolle activiteiten overdag.  Zo ontstaat De Wroeter: In een veranda van een huis op de Tongerse steenweg in Kortessem wordt gekookt, tien aren groentetuin verzorgd, confituur en chocopasta gemaakt en in een klein houtoventje worden enkele broden gebakken.

Eind 1983 wordt een eigen vzw opgericht met de naam ‘De Wroeter’.  Met de steun van de Lionsclub Hasselt wordt dan een boerderij aangekocht in de
St. Rochusstraat in Kortessem.

Op 1 januari 1988 krijgt De Wroeter een erkenning als dagcentrum voor 15 mensen met een handicap. 

Een belangrijke groep deelnemers die niet in het dagcentrum terecht kan legt zich meer en meer toe
op de biologische tuinbouw. Daaruit groeit dan vzw Arbeidscentrum De Wroeter als sociale werkplaats en opleidingsproject en nu maatwerkbedrijf.

In de loop van 1994 kiezen het Dagcentrum en het Arbeidscentrum om hun werkingen duidelijker van elkaar te scheiden.

De Wroeter Dagcentrum bouwt in 1994 een nieuwe bakkerij. Enkele jaren later wordt gestart met de volledige vernieuwing van de overige vleugels van
de boerderij. Deze werken zijn in 2000 voltooid.   

De bestaande locatie wordt stilaan te klein om al de activiteiten in onder te brengen. In mei 2009 wordt een boerderij op de Hoogbrug te Wimmertingen aangekocht.
Hier bouwt De Wroeter Dagcentrum haar fruitproject (teelt en verwerking tot confituur) verder uit.

In 2010 heeft het dagcentrum ondertussen een erkenning voor 20 plaatsen. In 2015 werd deze erkenning omgezet in een 'Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)' voor 40 personen.  In 2017 volgt de overgang naar de persoonsvolgende financiering. Daarboven zijn er 36 personen in het kader van arbeidszorg.

In 2015 start De Wroeter Dagcentrum in het kader van haar cateringactiviteiten met de uitbating van het bedrijfsrestaurant van de cleantech-campus 'GreenVille' in Houthalen.

Vanaf 2017 krijgt de Wroeter dagcentrum een nieuwe naam, vanaf nu zullen we Activiteitenboerderij heten.