De bijgevoegde teksten liggen niet voor eens en altijd vast, maar zijn een dynamisch geheel dat aan evolutie en verandering onderhevig is.

Evenmin zijn ze een perfecte afspiegeling van de realiteit.  Ze zijn wél een doel, een perspectief waar we ons naar willen richten en waar we ons dagelijks handelen regelmatig willen aan toetsen.

Ze zijn een uitdrukking van ‘het kloppende hart’ van onze organisatie: ‘daarvoor doen we het’.

Hier vind je:
Onze missie
Visie op onze organisatie
Onze mensvisie
Visie op onze producten en economische activiteiten

pic_dc_mensvisie1

pic_dc_mensvisie2