Wie is wie?

De Wroeter Activiteitenboerderij is een gemeenschap, een samenwerkingsverband van betrokkenen. Allen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de goede gang van zaken, elk vanuit zijn eigen taak of plaats binnen dit geheel. Dat kan zijn als deelnemer, begeleider, vrijwilliger, beheerraadslid.

Raad van Bestuur De Wroeter Activiteitenboerderij VZW

Madie Smeets (Voorzitter)

Inge Vogels (secretaris)

Sara Peters

Ingrid Timmerman

Hugo Joossens

Danny Bokken