Stagiair

In het kader van een opleiding kan je stage doen op
De Wroeter Activiteitenboerderij.
Neem daarvoor contact op met Carola Coenjaerts: 011/37 64 47 of e-mail: wroeter.carola@gmail.com

• Wij verwachten dat stagiairs een passend 
  geneeskundig onderzoek ondergaan bij de externe
  bedrijfsgeneeskundige dienst die verbonden is aan
  hun school of opleidingsinistituut.

• De Wroeter Activiteitenboerderij beschikt over een
  risicoanalyse en een werkpostfiche.

• Stage-uren benaderen zoveel als mogelijk de
  gewone werktijd; dus ook tijdens (school)
  vakantieperiodes.

• In het kader van de opleiding kunnen stagiairs
  participeren aan de teamvergaderingen.