Werknemer

Er zijn 2 mogelijkheden om bezoldigd in De Wroeter Activiteitenboerderij te werken:

• Als begeleider-teamlid. Openstaande vacatures worden gepubliceerd op deze website en op de website van de VDAB

• In het kader van art. 60 van de OCMW-wet
 
• Sollicitaties kunnen schriftelijk gericht worden naar:
  Jan Raymaekers, De Wroeter Activiteitenboerderij VZW, 
  St. Rochusstraat 6, 3720 Kortessem.

Kandidaten die in aanmerking komen voor een Sociale Werkplaats kunnen zich wenden tot het Arbeidscentrum De Wroeter.