Belangrijk om weten

Wanneer je als deelnemer op de Wroeter werkt zijn er enkele zaken goed om weten:

• We verwachten dat je op eigen kracht naar De Wroeter kan komen: bvb. met het openbaar vervoer, de fiets,… Eventuele vervoersonkosten worden terugbetaald.
De Wroeter Dagcentrum is goed bereikbaar met de bussen van De Lijn.

• Deelnemers hoeven geen ‘persoonlijke bijdrage’ op de dagprijs te betalen. Integendeel krijgt elke deelnemer een dagelijkse onkostenvergoeding van ongeveer 5€

• Iedereen die in De Wroeter Dagcentrum werkt kan (kosteloos) een middagmaal gebruiken.

• Allerlei afspraken worden samen besproken en vastgelegd in een begeleidingsovereenkomst.