Individuele begeleiding en groepsbegeleiding

Welke ondersteuning bieden wij ? 

- individuele begeleiding via: 
    
- individuele gesprekken met de persoonlijke begeleider 
- coaching op verschillende vlakken tijdens de activiteiten 
- werken met een profielschets, handelingsplan, evaluaties en bijsturingen, genogram. 
- bij specifieke ondersteuningsnoden (bvb. verwerkingsproblemen, relatieproblemen, ernstige gedragsproblemen,…) is er bijkomende praktische of psychosociale begeleiding mogelijk of worden de gepaste doorverwijzingen gedaan. Psychosociale begeleiding strekt zich uit tot het bredere sociale netwerk van de deelnemer. 

- groepsbegeleiding via: 

- relationeel begeleiden in het samenwerken en het samenleven. 
- werkvergaderingen (per project) 
- wekelijkse groepsvergadering 
- thema- of visiedagen 
- de gebruikersraad

Elke medewerker wordt maximaal betrokken bij de werking o.a. door voortdurend de dialoog met hem op verschillende vlakken tot stand te brengen.
Elke deelnemer wordt procesmatig benaderd. Hij blijft het zicht en de verantwoordelijkheid over zijn zorgtraject houden door steeds in dialoog te communiceren.

<<< terug