Wie kan bij ons terecht?

Op De Wroeter Dagcentrum werken als deelnemer kan:

• Wanneer je van het Vlaams Agentschap voor 
  Personen met een Handicap (VAPH) een zorg-
  toewijzing ‘dagcentrum’ of ‘begeleid werken’ hebt
  gekregen. Meer informatie over het VAPH: klik hier

• Wanneer je geen erkenning hebt als ‘persoon met
  een handicap’, maar om uiteenlopende redenen toch
  wil werken en ‘je plek’ denkt te kunnen vinden
  binnen De Wroeter Dagcentrum.
  Dit noemen wij ‘arbeidszorg’.

• Wij werken dus met een heterogene doelgroep.
  D.w.z. mensen met een psychiatrisch verleden,
  een lichte/matige, fysieke of mentale beperking,
  een niet aangeboren hersenletsel, mensen die
  een rustpunt zoeken in hun leven.
  Gemeenschappelijk is de nood aan zinvolle arbeid
  of daginvulling: iets zinvol kunnen doen met de
  vaardigheden en mogelijkheden die aanwezig zijn.

• We verwachten wel dat je op eigen kracht naar
  De Wroeter kan komen: bvb. met het openbaar 
  vervoer, de fiets,… 

• De Wroeter Dagcentrum is goed bereikbaar met de
  bussen van De Lijn.

<<< terug